: White, Gary; Damon, Matt: Hodnota vody – hledání řešení největšího světového problému

Pôsobivé svedectvo o tom, že každý má schopnosť prekonávať svoje vlastné prekážky. Príbeh rozpráva  o získavaní sily, o zmene a predovšetkým o nádeji.  S humorom aj pokorou autori popisujú problémy spojené s uvedením nového modelu, ktorý má priniesť lepšie zdravie a väčšiu prosperitu ľuďom na celom svete.