: Whitehead, Colson: Podzemná železnica

Pre dospelých

Strhujúci román z Georgie 19. storočia, kedy na bavlníkových plantážach tvrdo pracovali otroci. Mladá otrokyňa Cora a otrok Caesar sa rozhodnú utiecť železnicou na sever. Je to riskantný krok. Čaká ich strastiplná púť cez jednotlivé štáty a Cora na každej zastávke prežíva nové dobrodružstvo a stretáva sa s novou podobou sveta. V románe nájdeme brutálny realizmus i poetickú krásu, zúfalstvo aj nádej.