: Wilson, N.: Skotsko : Lonely planet

Pre dospelých

Cestopis,  ktorý vo svojej veľkosti ukrýva  mnohé poklady – šíru oblohu, ľudoprázdnu krajinu, podivuhodné zvieratá, skvelé morské plody a pohostinných obyvateľov.