: Zaiček, Martin: Bratislavské moderné fontány

Teoretik architektúry, grafička a fotografka  v tvorivom tandeme interpretujú a zaznamenávajú súčasný stav a kvalitu bratislavských fontán vybudované v období medzi rokmi 1960 do roku 1990. Prinášajú bližší pohľad na jednu časť súboru moderných sôch vo verejnom priestore.