: Zakaria, Fareed: 10 ponaučení pre postpandemický svet

Kniha rozpráva o minulosti, prítomnosti, budúcnosti a ponúka reflexiu života na začiatku 21. storočia. Témy, ako sú prírodné a biologické riziká, nástup digitálneho života,  či rodiaci sa bipolárny svetový poriadok, vytvára priestor na premýšľanie nad dlhodobými dosahmi covidu-19.