: Zakázané knihy

Výber najkontroverznejších diel od Flaubertovej Pani Bovaryovej cez Lawrencovu Milenec lady Chatterleyovej po Salingerovo Kto chytá v žite. Niektoré z diel v knihe sú šokujúce či škandálne, iné sa dotýkajú citlivých tém, ďalšie proste len predbehli dobu a kládli otázky, na ktoré ľudia neboli pripravení. Všetky prekročili či dokonca posunuli hranice, o všetkých sa po vydaní viedli vášnivé diskusie a spory. Dnes nám tieto knihy ponúkajú fascinujúci pohľad na cenzúru, kultúru, spoločnosť i politiku.