: Žalman, Peter: Urbanistický Atlas Bratislava zázemie : 1990 – 2020 +

Územný plán rozvoja 22 obcí okolo hraníc katastra Bratislavy, vznik aglomerácie. Žije tu do 110 tisíc obyvateľov, z ktorých polovica denne dochádza do jadrového mesta- Bratislavy. Obce stále rastú, niektoré sa približujú, vytvárajú suburbiá s veľkosťou okresných miest.