: Zee, Anthony: O gravitaci : krátké seznámení se závažným oborem

Pre dospelých

Od Newtona cez Einsteina až po nedávne zachytenie gravitačných vĺn – začítajte sa do informácií o jednej zo základných fyzikálnych síl: gravitáciu. Autor popisuje, aký je jej vzťah s ostatnými veličinami, a zoznamuje čitateľa s minulými i súčasnými poznatkami.