: Zommer, Y.: Veľká kniha o malých tvoroch

Populárno-náučná kniha pre deti, z ktorej sa dozvedia mnoho zaujímavostí zo života chrobákov, mušiek a iných potvoriek, či už lietajúcich alebo plávajúcich.