: Zwach, Ivan: Obojživelníci a plazi České republiky : encyklopedie všech druhů

Publikácia prináša encyklopedický prehľad a určovacie kľúče všetkých druhov obojživelníkov a plazov. Pri každom druhu je podrobný popis, fotografie, určovacie znaky, mapa výskytu aj variabilita sfarbenia.