14.08.2019 - 01.09.2019


Včerajšiu storočnicu pripojenia Petržalky k Československej republike si Metská časť Bratislava – Petržalka pripomenula celodenným programom, ktorého súčasťou bolo aj slávnostné otvorenie výstavy, ktorá mapuje širšie súvislosti týchto historických udalostí. Miestna knižnica Petržalka bola súčasťou príprav tohto výročia. Výstavu otvoril starosta Petržalky Ing. Ján Hrčka a výstavou prítomných previedol docent Ľuboš Kačírek z  Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave , s ktorou už sedem rokov spolupracujeme pri príprave cyklov výstav s názvom Taká bola Petržalka a Novodobá Petržalka.
Na september až november naša knižnica pripravuje sériu zaujímavých podujatí, ktorými si sté výročia pripojenia Petržalky k ČSR pripomenieme. Téme pripojenia Petržalky, ktorá sa 14. augusta 1919 stala súčasťou Bratislavy sme sa v našej knižnici venovali obrazom aj slovom na výstavách „Petržalka do roku 1918″ a Petržalka od roku 1919-1946“.

„…Petržalka so svojim krásnym parkom stala sa neodlučiteľnou súčiastkou našej republiky, aby vstúpila do svojho práva a svojimi krásami i bohatstvami slúžila bratislavskému obecenstvu za miesto odpočinku a za zdroj hospodárskeho blahobytu…“ Slovenský denník, roč. 2, 15.8.1919, č. 176, str.1

Rozšírenie informácií z našej výstavy, fotografie, svedectvá , otvorenie náučného chodníka a príjemný podvečerný program vás čaká v stredu 14. augusta na Magio pláži, kde si túto udalosť spoločne pripomenieme.

Naša knižnica pripravuje k 100. výročiu pripojenia Petržalky k Bratislave od septembra 2019 niekoľko besied, prednášok a stretnutí.