28.01.2022 17,30- 22,00 h.

Pobočka Prokofievova 5 Pre dospelých prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Od októbra 2021 sú stretnutia Knižného klubu realizované formou online diskusie.

Pravidelné mesačné stretnutia členov  Knižného klubu Bratislava , ktoré vedie metodička Mgr. Viera Némethová.

Klub môžu na pobočke navštevovať od 20.9.2021 iba účastníci v režime OTP, ktoré majú právo skontrolovať zamestnanci knižnice.

Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19  prekonali za ostatných 180 dní.

Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.