26.04.2024 18,30- 22,00 h.

Pobočka Prokofievova 5 Pre dospelých prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Stretnutie  Knižného klubu Bratislava  vedie metodička Mgr. Viera Némethová.