28.02.2020 17,30

Pobočka Prokofievova 5 Pre dospelých prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Pravidelné mesačné stretnutia Knižného klubu Bratislava vedie metodička Mgr. Viera Némethová