26.07.2024 18,30- 22,00 h.

Pobočka Prokofievova 5 Pre dospelých prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Stretnutie  Knižného klubu Bratislava  vedie metodička Mgr. Viera Némethová.