21.05.2021 17,30- 22,00 h.

Pre dospelých

Pravidelné mesačné stretnutia členov  Knižného klubu Bratislava , ktoré vedie metodička Mgr. Viera Némethová. Februárové stretnutie bude pre členov klubu dostupné online.