28.08.2020 17,30- 22,00 h.

Pobočka Prokofievova 5 Pre dospelých prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Pravidelné mesačné stretnutia Knižného klubu Bratislava , ktoré až do odvolania prebehajú v od júla 2020 v live aj on-line forme, prostredníctvom spoločnej komunikácie, vedie metodička Mgr. Viera Némethová