04.02.2016 16.00 h.

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti Pre dospelých Pre mládež prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Srdečne pozývame na štvrté pokračovanie cyklu výstav, ktoré pre Vás v spolupráci s fakultou etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením Mgr. Ľuboša Kačírka PhD. pripravujeme od štvrtka 4. februára 2016 opäť na pobočke Miestnej knižnice Petržalka, Prokofievova 5. Okrem sprievodných programov pripravíme samostatné komentované prehliadky výstavy a prednášky pre žiakov základných a študentov stredných škôl.  Návštevníci budú môcť nahliadnuť aj do množstva súvisiacej literatúry, časopisov a odborných kníh.
Výstava je zaujímavá predovšetkým pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí môžu v sprievode svojich vyučujúcich navštíviť výstavu alebo si dohodnúť prezentáciu s výkladom. Zároveň budú v ponuke vybraté knižničné dokumenty viažuce sa k výstave,  taktiež bude možné získať výhodný kombinovaný čitateľský preukaz, ktorý platí súčasne pre dve pobočky a preukaz pre triedne učiteľky menších detí, ktorý je možné vystaviť pre potreby skupiny, triedy a pod. a slúži triednej učiteľke na účelové výpožičky kníh pre čítanie a štúdium v rámci vyučovacej hodiny.

Napísali o nás: SME 31.1. 2016.

http://bratislava.sme.sk/c/8129077/na-vystave-predstavia-petrzalku-v-rokoch-1973-1989.html