01.06.2018 - 15.06.2018

Pobočka Turnianska 10 Pre deti Pre dospelých Pre mládež Seniori turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Nový cyklus výstav, prednášok, besied a sprievodných podujatí o Petržalke pod názvom Novodobá Petržalka. Čo priniesla Petržalke zmena z dedinského charakteru obce na najväčšie sídlisko republiky, ako sa menila spoločenská situácia po zmene režimu v roku 1989, akým aktivitám sa venovali ľudia na sídlisku, kam chodili a ďalšie zaujímavé témy, ktorými Petržalka žila v rokoch 1999-2000 si pripomenieme v rámci prvej výstavy projektu.

Projekt pripravujeme v spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie FiF Univerzity Komenského v Bratislave.

Počas trvania výstavy sú pre žiakov základných a stredných škôl pripravené sprievodné lektorské prednášky, ktoré povedú naši knihovníci  Viera Némethová, Andrej Blaas, Petra Mišáková a Zsuzsanna Horváth