15.05.2023 17,30-19,00

Pobočka Prokofievova 5 Pre dospelých Seniori prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna
Pozývame vás na prednášku Ing. Zuzany Godárovej, sprievodkyne po Bratislave a odborníčky na hudobný život v Bratislave o Eugenovi Suchoňovi, ktorá je druhou zo série prednášok nového vzdelávacieho projektu petržalskej knižnice s názvom PETRŽALSKÁ AKADÉMIA VZDELÁVANIA.
Vzdelávací projekt PAV je bezplatný, otvorený všetkým skupinám ľudí bez nároku na dosiahnuté vzdelanie. Jednotlivé prednášky sú vedené odbornými lektormi a témy sú vyberané so snahou posilniť povedomie o prostredí, v ktorom žijeme. Účastníci majú možnosť aktívne participovať na prednáškach formou diskusie, konfrontovaním svojich názorov a postojov.
V tomto roku si pripomíname 30. výročie úmrtia hudobného skladateľa Eugena Suchoňa. Eugen Suchoň sa narodil 25. septembra 1908 v Pezinku. Ako synovi organistu mu už v detstve znela v ušiach hudba a bol s ňou úzko spätý. Málokto ale vie, že časť svojho života prežil aj v Petržalke, v malom domčeku.
V rokoch 1923 až 1930 študoval na Hudobnej škole a Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave, kde ho kompozíciu vyučoval Frico Kafenda. . V štúdiu pokračoval v Prahe, kde v rokoch 1931 až 1933 študoval skladbu na Majstrovskej škole konzervatória u profesora Vítězslava Nováka.
Eugen Suchoň bol jedným z proklamátorov nápravy hudobnej výchovy vo všeobecnom školskom vzdelávacom systéme.