04.03.2019 - 09.03.2019

Pobočky Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna
Naša knižnica sa opäť zapojí do celoslovenského podujatia
Týždeň slovenských knižníc
pod spoločným mottom:

KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH

Podujatie vyhlasuje Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, ambasádorom 20. ročníka je Ján Gallovič, člen Činohry Slovenského národného divadla. Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj cieľ – pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie.

Petržalská knižnica predstavuje modernú inštitúciu otvorenú pre všetkých. Okrem vypožičiavania kníh ponúka besedy, workshopy, divadelné predstavenia, festival čítania a hudby, dáva priestor mladým filatelistom či seniorom na kurz angličtiny. Počas celého roka spolupracuje s neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami, podporuje projekty zamerané na propagáciu čítania i komunitné aktivity obyvateľov Petržalky.  V priebehu Týždňa slovenských knižníc od 04.-09. marca 2019 má každý možnosť prísť a pripojiť sa k tisíckam našich spokojných čitateľov.  Knižnica v priebehu celého týždňa ponúka

registráciu nových a preregistráciu verných čitateľom bez poplatku

odpúšťanie upomienok za prekročenie výpožičnej doby

zapojenie sa do pátrania po stratených knihách.