11.09.2023 17,30-19,00h.

Pobočka Prokofievova 5 Pre dospelých Seniori prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna
Petržalská vzdelávacia akadémia pokračuje ďalšími prednáškami aj po letných prázdninách.
Sme veľmi radi, že pozvanie prijal Petržalčan, historik, profesor Roman Holec.
Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. účastníkom akadémie priblíži fenomén čítania v 19. stor. na Slovensku, ktorý spracúva populárno-vedeckou formou aj vo svojom diele Kniha o čítaní.
V prednáške sa dozviete o dôvodoch, ktoré v 19. stor. viedli ľudí, aby siahli po knihe. Budeme hovoriť o referovanej i zakazovanej literatúre, spôsoboch i miestach čítania. V storočí nacionalizmu mala kniha významné národnopolitické poslanie a nebolo preto vôbec jedno, čo deti, mládež, ženy, ale i obyčajní ľudia čítali. Beletria a jej autori boli v službách vopred zadefinovaných ideovo-politických cieľov a často vstupovali do politických zápasov.
Preto dobrodružná, detektívna a ľúbostná literatúra, ako aj ďalšie ľahšie žánre, boli zakazované a marginalizované, rovnako „protislovenské“ alebo mravy ohrozujúce a rôzne tzv. dekadentné zahraničné publikácie. České knihy tvorili prekladmi a bohatou vydavateľskou činnosťou cestu k viac i menej kvalitnej svetovej literatúre, diela ruských autorov mali zase slovenských čitateľov povzbudzovať a posilňovať v slovanskom povedomí.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia