16.05.2017 - 18.05.2017

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Nájde sa rukavica. Iba jedna. A šetrná babka ju rozmotá a spraví z nej klbko. A to klbko – vlastne ten Guľko Bombuľko ujde. Rovno na dvor. No a čo teraz? Teraz? Teraz je najlepší čas nájsť si priateľov. Ale pozor, na dvore sa nájde aj jeden neprajník… Milý príbeh červeného klbka a jeho dobrého srdca. Príbeh o dávaní sa a pomáhaní a o tom, že všetko dobre dopadne.  Knihu pre deti O Guľkovi Bombuľkovi napísala Mária Ďuríčková.  Príbeh Guľka Bombuľka si doplníme výtvarnými dielničkami, na ktorých si vyrobíme jeho kamarátku sliepočku Krákorku Dorku. Podujatie organizujeme pre deti zo ZŠ Turnianska