18.01.2022 - 26.01.2022

Pobočka Furdekova 1 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Podujatie pre 3.-4. ročník ZŠ vytvorené na základe knihy Vincent od A. Gregušovej a Z. Mitošinkovej.

Obsah: Vodník Vincent si potrebuje preštudovať Vodovedu – knihu o múdrosti vody – aby mohol zložiť záverečné skúšky. Kniha sa však stratí a Vincent musí preplávať celú vodnú ríšu, aby ju našiel. Spolu s deťmi pri tom spozná tajomstvo vzniku riek, jazier, morí, ľadovcov a kolobehu vody v prírode.

Trvanie: 40 min.

Cieľ: Komplexný pohľad na vodu, jej vznik, vodné toky a formy, využitie a význam, možnosti ochrany. Podujatie vhodne dopĺňa predmet prírodoveda a vlastiveda.

Podujatie pre ZŠ Lachova a ZŠ Pankúchova