04.12.2019 - 05.12.2019

Pobočky Furdekova 1, Turnianska 10 Pre deti Rodiny s deťmi furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 53 24 FREE WI-FI zóna

Petržalská knižnica sa pripája k celoslovenskému podujatiu – Celé Slovensko číta deťom cez advent. Našimi hosťkami pri tomto krásnom tradičnom podujatí budú spisovateľka Toňa Revajová a herečka Zuzka Jurigová-Kapráliková.

Dňa 4.12.2019 bude na pobočke Turnianska 10 čítať z knihy Králik a medvedica a z knihy Jána Uličianskeho Líza, mačka z Trojice, herečka Zuzka Jurigová-Kapráliková.

Dňa 5.12.2019 bude na pobočke Furdekova 1 čítať zo svojej knihy Rok Sivka Ohniváka spisovateľka Toňa Revajová deťom zo ZŠ Pankúchova od 8.15 do 10.00.

Vstup na podujatia je voľný.