10.12.2018 - 14.12.2018

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Rozprávanie o adventných zvykoch a tradíciách.