10.12.2018 - 14.12.2018

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 20 76 08 55 FREE WI-FI zóna

Rozprávanie o adventných zvykoch a tradíciách.