03.03.2020 9,30- 10,30 h.

Pobočka Vyšehradská 27 vysehradska27@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 64 46 FREE WI-FI zóna

Ciele edukačnej aktivity:

• rozvíjať si povedomie o knihách,
• rozvíjať si povedomie o vzniku knihy, z čoho sa vyrába,
• rozvíjať si povedomie o texte a ilustrácii v knihe,
• rozvíjať si povedomie o spisovateľovi a ilustrátorovi,
• kooperovať pri spoločných aktivitách,
• orientovať sa v priestore knižnice

Podujatie pre deti z Materskej školy vyšehradská 17 .