05.02.2024 1110- 11,55 hod.

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Ciele edukačnej aktivity:

• rozvíjať si povedomie o knihách,
• rozvíjať si povedomie o vzniku knihy, z čoho sa vyrába,
• rozvíjať si povedomie o texte a ilustrácii v knihe,
• rozvíjať si povedomie o spisovateľovi a ilustrátorovi,
• kooperovať pri spoločných aktivitách,
• orientovať sa v priestore knižnice

Podujatie pre deti zo Základnej školy na Turnianskej- štvrtáci