11.10.2019 - 25.10.2019

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 FREE WI-FI zóna

Ciele edukačnej aktivity:

• rozvíjať si povedomie o knihách,
• rozvíjať si povedomie o vzniku knihy, z čoho sa vyrába,
• rozvíjať si povedomie o texte a ilustrácii v knihe,
• rozvíjať si povedomie o spisovateľovi a ilustrátorovi,
• kooperovať pri spoločných aktivitách,
• orientovať sa v priestore knižnice

Podujatie pre deti zo Základnej školy na Turnianskej ulici.