02.09.2021 - 11.11.2021

št 17:15 - 18:45 | Prokofievova 5 Pre dospelých

Kurzy anglického jazyka pre seniorov s lektorkou pani Beátou Havlínovou.

Kurz môžu na pobočke navštevovať od 20.9.2021 iba účastníci v režime OTP, ktoré majú právo skontrolovať zamestnanci knižnice.

Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne
očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19
prekonali za ostatných 180 dní.

Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu myslia osoby,
ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie
COVID-19 za ostatných 180 dní.