02.04.2024 - 30.04.2024

Pobočky Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27 Komunitné stretnutia furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Vedomostné kvízy v knižnici

Pre milovníkov kvízov a hádaniek sme pripravili dva vedomostné súťažné kvízy.

Termín: 11.4.2024 / 17:30 hod. / knižnica Prokofievova 5 – Európsky kvíz

                  25.4.2024 / 17:30 hod. / knižnica Vavilovova 26 – Filmový kvíz

 

 

Kinedok v knižnici –  umelecký portrét, dokumentárny film KIM  

Príbeh výnimočného maliarskeho talentu, belgicko-maďarskej Kim Corbisier, ktorá po svojom tragicky krátkom a intenzívnom živote zanechala oslnivo silné dielo. Očarujúce a často šokujúce zábery kamery sú svedectvom Kiminých zápasov so závislosťou od metadónu a predovšetkým krízy jej identity spôsobenej sériou nešťastných a kriminálnych nehôd v jej rodine. Po niekoľkých nedokončených pokusoch filmárka týmto filmom realizuje projekt, ktorý spolu plánovali už pred 10 rokmi. Film v maďarskom znení so slovenskými titulkami

Projekt premietania a diskusií dokumentárnych filmov realizujeme v spolupráci s Kinedok.sk

Termín: 18.4.2024 / 17:30 hod. / knižnica Vavilovova 26

              25.4.2024 / 17:30 hod. / knižnica Prokofievova 5

 

  

Zvuk knižnice

 

Hudobné koncerty v priestoroch knižnice organizujeme v spolupráci so Staromestskou knižnicou v Bratislave. Sú možnosťou zažiť netradičné hudobné spojenia v priestore hudobného štúdia v Klube pod terasou.

Hudobní hostia: Jori Josiphson x Katarín Zima (violončelo)

Termín: 30.4.2024 / 18:30 hod. / knižnica Vavilovova 26

 

 

 

Jarná burza kníh

Petržalská knižnica sa zapája do celobratislavského knižničného projektu. Jarná burza prinesie záujemcom ponuku vyradených kníh a časopisov.

Termín: 20.4.2024 / 9:00- 13:00 hod. / knižnica Prokofievova 5

 

 

 Ako na mobil a tablet

 Pravidelné stretnutie pre ľudí v seniorskom veku, na ktorom vám radi poradíme ako pracovať s dotykovým telefónom a tabletom, ich aplikáciami a využívaním.

Termín: 9.4.2024 / 9:00 – 12:00 hod. / knižnica Prokofievova 5

 

 

Výstava 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Výstava, ktorá má interaktívny charakter vďaka využitiu QR kódov s možnosťou vypočuť si prostredníctvom nich autentické nahrávky z vysielania organizujeme v spolupráci s Českým centrom Bratislava.

Termín: 12.2.2024  – 31.4.2024 / knižnica Vavilovova 26

 

Výstava Výklenok. Petržalka očami Alexandry Barth

Alexandra Barth prezentuje diela, ktoré sa venujú prevažne záznamu mestského prostredia a mestských zátiší. Výstava ponúka trinásť diel. Pre prezentované diela je príznačný autorkin záujem o urbánne prostredie, čo sa prejavuje v znázorneniach bytového, ako aj verejného priestranstva.

Termín: 1.1.2024  – 30.6.2024 /  knižnica Vavilovova 26

 

Literárna súťaž – 35. ročník Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2024

Petržalská knižnica vyhlasuje 35. ročník celoslovenskej literárnej súťaže neprofesionálnych autoriek a autorov všetkých vekových kategórií.

Pošlite nám svoje básne, poviedky, rozprávky, ukážky z noviel či románov.

Termín uzávierky súťaže: 30.6.2024
Literárne práce posielajte na:
nemethova@kniznicapetrzalka.sk

 

Petržalská akadémia vzdelávania (PAV)

Vzdelávací projekt PAV je bezplatný, otvorený všetkým skupinám ľudí bez nároku na dosiahnuté vzdelanie. Jednotlivé prednášky sú vedené odbornými lektormi a témy sú vyberané so snahou posilniť povedomie o prostredí, v ktorom žijeme. Účastníci majú možnosť aktívne participovať na prednáškach formou diskusie, konfrontovaním svojich názorov a postojov.

Pre záväzné prihlásenie píšte na : nemethova@kniznicapetrzalka.sk

Projekt je bezplatný a podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

 

Maťko a záhada dreveného domčeka

Autorské čítanie a workshop s autorkou novej knihy Martinou Jankovou.

Termín: 15. 04. 2024 / 17:30 hod. / Prokofievova 5

16. 04. 2024 / 09:00 hod. / Furdekova 1