03.04.2023 - 28.04.2023

Pobočky Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vyšehradská 27 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna