03.06.2019 - 07.06.2019

Pobočka Furdekova 1 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého.

Petržalská knižnica sa do projektu zapája čítaním s deťmi na pobočkách  Furdekova 1 a Turnianska 10.

3.6.2019  o 9,30 h. – Mimi a Líza- prváci zo ZŠ Pankúchova- pobočka Furdekova 1

4.6.2019 o 9,00h. –   Mimi a Líza- prváci zo ZŠ Pankúchova – pobočka Furdekova 1

5.6.2019 o 9,00h. –  Počuješ rozprávať stromy? – tretiaci zo ZŠ Pankúchova – pobočka Furdekova 1

6.6.2019 o 10,00h. –  Počuješ rozprávať stromy? – tretiaci zo ZŠ Pankúchova- – pobočka Furdekova 1

6.6.2019 o 14,15h.  – Rok Sivka Ohniváka – čítanie s bábkoherečkou Barborou Krajč Zamiškovou – pobočka Turnianska 10