28.01.2019 - 31.01.2019

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Budeme sa baviť o tomto tajomnom ostrove, budeme ho hľadať na mape a a atlasoch sveta (napr. Mapy od Alexandry a Daniela Mizielinských), deťom pripravíme tzv.slepé mapy – Island, do ktorých, podľa získaných informácii môžu doplniť/nakresliť zaujímavosti o tomto ostrove. Zima je  ešte v plnom prúde, tak sme sa rozhodli pre tie „drkotavé“ témy .