20.05.2018 15,00 - 19,00 h.


V Petržalke máme viacero ulíc pomenovaných po hradoch, zámkoch a kaštieľoch a radi by sme týmto podujatím poukázali na ich súvislosť. Veľa obyvateľov si neuvedomuje pôvod názvov ulíc a našou spoločnou cestou do histórie by sme ich preniesli na miesta, kde vznikli. Spoločne s Materským centrom Budatko vás pozývame na nedeľné rodinné stretnutie, v ktorom máte možnosť spoznať miesta, mestá a hrady či zámky, po ktorých sú pomenované petržalské ulice najmä v časti sídliska s názvom Lúky.  Petržalská knižnica so pre deti pripravuje program čítania, dielničiek pre deti, divadielka a kvízov, v ktorých spoznáte zaujímavé slovenské lokality a príbehy, ktoré sa na ne viažu. Stretneme sa spoločne v nedeľu, 20. mája 2018 od 15,00 do 19,00 v areáli Základnej školy na Holíčskej ulici.

Súčasťou programu bude aj možnosť spoznať históriu Petržalky do roku 1918 prostredníctvom banerovej výstavy, ktorú sme vytvorili v roku 2013 spoločne s katedrou etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.