24.01.2018 17,00- 19,00 hod.

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 20 76 08 55 FREE WI-FI zóna

Nový formát stretnutí s našimi čitateľmi pri rozprávaní o krajinách sveta, zaujímavostiach a osobnostiach pre vás pripravujeme na zrekonštruovanej pobočke Lietavská 16.

Charakteristika projektu: Cestovateľsko – literárne stretnutia o krajinách celého sveta. História, príroda, hospodárstvo a zaujímavosti, okorenené rozprávaním a čítaním z pera hodnotných národných autorov, o ich živote, osudoch a vplyve na svoju domovskú krajinu a jej kultúru.
Cieľ: Rozprávanie s cieľom vytvoriť príjemnú atmosféru, priestor pre oddych a uvoľnenie, ponúknuť zaujímavé informácie a pohľady, možnosť pre zúčastnených zaspomínať si a prirodzene prispieť vlastnými dojmami, pocitmi, myšlienkami.
Veková kategória: návštevníci knižnice
Trvanie: 1,5 hod.
Lektori: Mgr. Viera Némethová, Mgr. Andrej Blaas