27.05.2019 - 31.05.2019

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 FREE WI-FI zóna

V týždni od 27. – 31. mája budete mať možnosť navštíviť malú detskú cestovnú kanceláriu s názvom Mapy.

Deti na pobočke Turnianska 10 v  skupinkách vytvoria cestovnú kanceláriu a s pomocou knižky Mapy od manželskej autorskej dvojice Alexandra Mizielinska, Daniel Mizielinski. Pani knihovníčkam a pani učiteľke vymyslia zájazd, dovolenku podľa ich požiadaviek. Pripravený zájazd, dovolenku potom každá skupinka od prezentuje. Na záver si vyhodnotíme jednotlivé prezentácie – nápaditosť, kreativitu, schopnosť nájsť podstatné informácie.

Podujatím je inšpirované aktivitami z webovej platformy Úlet s knihou. Ilustračná fotografia- zdroj: Úlet s knihou