31.01.2024 10,00-11,00 hod.

Pobočka Vavilovova 24 vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 715, FREE WI-FI zóna

V knižnici  budete mať možnosť navštíviť malú detskú cestovnú kanceláriu s názvom Mapy.

Deti na pobočke Turnianska 10 v  skupinkách vytvoria cestovnú kanceláriu a s pomocou knižky Mapy od manželskej autorskej dvojice Alexandra Mizielinska, Daniel Mizielinski. Pani knihovníčkam a pani učiteľke vymyslia zájazd, dovolenku podľa ich požiadaviek. Pripravený zájazd, dovolenku potom každá skupinka od prezentuje. Na záver si vyhodnotíme jednotlivé prezentácie – nápaditosť, kreativitu, schopnosť nájsť podstatné informácie.

Podujatím je inšpirované aktivitami z webovej platformy Úlet s knihou. Ilustračná fotografia- zdroj: Úlet s knihou