31.05.2017 9,00- 15,00hod.

Pobočky Furdekova 1, Prokofievova 5, Vavilovova 24, Vyšehradská 27, Turnianska 10 Pre deti furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 53 24 FREE WI-FI zóna

593 detí sa zapojilo do 9. ročníka Čítajme si…2016  pod záštitou Linky Detskej istoty, do ktorého sa každoročne pripája aj naša knižnica na všetkých detských a rodinných pobočkách a s deťmi čítame aj na vybraných základných školách. Inak tomu nebude ani tento rok. Budeme čítať z krásnej knihy Zuzany Šinkovicovej s názvom Myšiak Samuel a jeho cesta okolo Slovenska na bicykli. Čítať spoločne budeme na pobočkách Turnianska 10, Prokofievova 5, Vavilovova 24, Furdekova 1, Dudova 2 a Vyšehradská 27.

Projekt vznikol pred deviatimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková.

S pani spisovateľkou Zuzanou Šinkovicovou sa deti stretnú na troch pobočkách a to:

9,00 – pobočka Furdekova 1

10,00- pobočka Prokofievova 5

11,30- pobočka Dudova 2