29.10.2022 9,00- 12,00 h.

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti Pre mládež nemethova@kniznicapetrzalka.sk | 0903/102548

Idea na vytvorenie série workshopov s názvom „Čo vidím ja, nevidí nikto iný“  vznikla pri niekoľkoročnej realizácii literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, ktorej 32. ročník sme vyhodnotili v roku 2021.

Našou snahou je  pomôcť deťom a mladým ľuďom, ktorí majú snahu a talent tvoriť vlastné originálne texty, ale nevedia ako začať, nemajú vo svojom okolí nikoho, na koho sa môžu obrátiť.

Radi by sme podporili aj tie detské talenty, ktorým sociálna situácia nedovolí  platiť si ZUŠ- ku, alebo krúžok v Centre voľného času.

Preto sme vytvorili projekt pravidelných stretnutí  s témou hľadania vnútornej originality, vlastnej invencie, možnosti vyjadriť sa vhodným literárnym spôsobom a nájsť správne a podnetné knižné inšpirácie pre deti a mladých ľudí .

Projekt z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Kurz vedie lektorka Zuzana Konopásková