01.12.2022 - 23.12.2022

Komunitné stretnutia Pre deti Pre dospelých Pre mládež Rodiny s deťmi Seniori

Srdečne vás pozývame na decembrové podujatia v knižnici. 

Dávame do pozornosti:

  • Vianočný bazár
  • Adventný knižný kvíz v Klubovni aktívnych seniorov na Osuského ul.
  • Mikuláš v knižnici
  • Betlehemské svetlo

Výstava:

  • „Radostná správa“ – výstava komiksu  od Ďura Balogha a Petra Gärtnera

Voľný čas:

  • Filatelistický krúžok – bezplatný filatelistický krúžok pod vedením pani Daniely Schmidtovej prijme nových členov
  • Bystrý utorok – Pomoc! Nemá to tlačítka – kurz informačnej výchovy a práce s mobilným telefónom
  • Muzikoterapia
  • Petržalská vianočná pošta– vyrob svoj vlastný pozdrav pre seniorov v Domovoch sociálnych služieb