Program knižnice december 2023 /Program Vianočná Petržalka v knižnici

 

 Divadlo Guten tag, herr Grimm !

Bábková inscenácia pre deti a dospelých.Hlavnými predstaviteľmi sú bratia Grimmovci, ktorí hľadajú najväčší strach a rozprávajú (ne)skutočné príbehy. Diváci spoznajú hravou formou príbehy plné humoru, priateľstva, ale aj zvláštnych bytostí.

Termín: 2.12.2023 / 10:00 hod. / knižnica Prokofievova 5

 

Vedomostný kvíz v klubovni seniorov

Predvianočnú atmosféru v Klubovni aktívnych seniorov na Osuského ulici doplní obľúbený vedomostný kvíz. Spojenie kníh a ich filmových adaptácií bude témou, pri ktorej určite nebude o správne odpovede núdza. Súťažíme o pekné knižná ceny.

Termín: 5.12.2023 / 10:00 hod. /  Klubovňa aktívnych seniorov, Osuského 8.  

 

Mikuláš v knižnici

Aj tento rok zavíta do knižnice Svätý Mikuláš v sprievode čerta a anjelika. Deti, ktoré po celý rok poslúchali určite odmení malou sladkou odmenou. Pekná básnička či pesnička ho určite veľmi potešia. Z kuloárov sme sa dozvedeli, že vraj si čert chystá metlu z vŕbového prútia.Čo s ňou chce ale v knižnici plnej dobrých detí robiť, náš zdroj neprezradil.

Termín: 6.12.2023

  9:00 hod. / knižnica Vavilovova 24

10:00 hod. /knižnica Furdekova 1

11:00 hod. /knižnica Vyšehradská 27

13:30 hod. / knižnica Prokofievova 5

14:,30 hod. / knižnica Turnianska 10

 

Termín 7.12.2023

Klinika Antona Getlíka, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská ulica.

 

Vianočná nálada v knižnici

Urobme si spoločne v knižnici vianočnú náladu. Pre deti bude pripravené premietanie rozprávok a vianočné dielničky, na ktorých si môžu vyrobiť veľa pekných malých darčekov a vianočných pozdravov. Pre dospelých máme pripravenú samobslužnú burzu kníh, vianočný vedomostný knižný kvíz a malé prekvapenie.

Termín: 9.12.2023 / 9:00 – 12:30 hod. / knižnica Prokofievova 5

 

Petržalská akadémia vzdelávania (PAV)

Vzdelávací projekt PAV je bezplatný, otvorený všetkým skupinám ľudí bez nároku na dosiahnuté vzdelanie. Jednotlivé prednášky sú vedené odbornými lektormi a témy sú vyberané so snahou posilniť povedomie o prostredí, v ktorom žijeme.

Projekt je podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

Prednáška: Mgr. Katarína Nádaská, PhD. : Stridžie dni a vianočné rituály na Slovensku

Termín: 18.12.2023 / 17:30 hod. / knižnica Prokofievova 5 

 

Výstava Výklenok. Petržalka očami Alexandry Barth  

 

Petržalčanka Alexandra Barth prezentuje diela, ktoré sa venujú prevažne záznamu mestského prostredia a mestských zátiší. Výstava ponúka trinásť diel. Pre prezentované diela je príznačný autorkin záujem o urbánne prostredie. Alexandra Barth je absolventkou Katedry maliarstva a iných médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Ivana Csudaia (2007 – 2013).

 

Termín: 1.7.- 31.12.2023

Vernisáž výstavy: otvorenie zrekonštruovanej pobočky.  

Miesto: knižnica Vavilovova 26

 

 

Betlehemské svetlo v knižnici

Aj tento rok prinesú symbol pokoja, porozumenia a lásky do vybraných pobočiek knižnice naši petržalské skautky a skauti zo 113. Skautského zboru Modré hory.

 

Termín: 22.12.2023 / 9,00 – 13,00 hod.

Miesto: Vavilovova 24, Prokofievova 5 a Vyšehradská 27