08.04.2021 8.00 - 11.00 h.

Pre deti

Spoznávať svet a život ľudí v ňom je najlepšie cez príbehy. U detí a mladých ľudí to platí dvojnásobne. Kultúrna diverzita je súčasťou nášho každodenného života. V diskusii o zaujímavých knihách s témou tolerancie a odlišnosti  budeme hovoriť o vnímaní inakosti a odlišnosti v príbehoch, ale aj v našich každodenných, reálnych situáciách. Aké prejavy správania voči ľuďom volíme, ako vnímame ľudí, ktorí sú iní ako my.

Podujatie pre deviatakov z Cirkevnej základnej školy Narnia pripravila Mgr. Viera Némethová