14.03.2023 - 29.03.2023

Pobočka Furdekova 1 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 53 24 FREE WI-FI zóna

Rozprávanie pre deti s cieľom vysvetliť vznik a spôsob šírenia rozprávok a príbehov v minulosti, keď ešte neboli dostupné knihy a školy tak ako dnes. Cieľom projektu je predstaviť deťom dôležitosť rozprávok a príbehov, vysvetliť, ako sa odovzdávali vedomosti v minulosti. Súčasťou je aj čítanie rozprávky v starej slovenčine a porovnať si tú istú rozprávku aj v súčasnej verzii (rozprávka Trojruža – Kráska a zviera).

Knihovník porozpráva deťom, ako vznikali pôvodné rozprávky, ako sa šírili a úlohu rozprávkarov v tomto procese (Dobšinský, bratia Grimmovci, Nemcová). Ako ukážku im prečíta rozprávku v archaickej slovenčine (napr. rozprávka Trojruža), pričom interaktívne zapája deti a priebežne si vysvetľujú, pre nich neznáme, archaické slová a porovnávajú si starú verziu s novou (Kráska a zviera). Týmto spôsobom je deťom ukázaný vývoj slovenčiny a slovenského jazyka. Nakoniec deti dostanú možnosť prostredníctvom pripravenej prezentácie aktívne sa zapojiť to hádania slov (čepiec, koliba, richtár, krpce ….)

ZŠ Pankúchova