07.03.2022 - 30.06.2022

Pre dospelých

Knižnica pre mládež mesta Košice, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Miestna knižnica Petržalka sa rozhodli pomôcť ukrajinským deťom knihami. A preto potrebujeme vašu pomoc. V spolupráci s kníhkupectvom Martinus vyhlasujeme výzvu na zakúpenie kníh cez e-shop, kde bude možné s 20% zľavou nakúpiť knihy podľa vopred spracovaného zoznamu kníh. Pre rýchlejší výber a zakúpenie máte už vopred pripravený zoznam kníh.

 

Vyber si knihu, daj do košíka a ako dodaciu adresu zadaj adresu ktorejkoľvek knižnice, ktorú nájdeš v zozname.

Vami darované knihy sa využijú pri práci s ukrajinskými deťmi v miestnych komunitách, neziskových organizáciách, škôlkach, školách, ale budú aj darčekmi priamo pre tieto deti.

Knižnice zabezpečia distribúciu kníh do všetkých miest, kde budú potrebné.

Veríme, že sa staneme jednou veľkou knižnicou pre ukrajinské rodiny a ich deti, ktorá otvorila náruč, srdce a svoje dvere všetkým deťom, aj tým ktoré prišli do nového mesta a do nového života.

 

 

Zoznam knižníc zapojených do výzvy na zakúpenie kníh ukrajinským deťom:

1. Mestská knižnica Ľ. Štúra, 5. apríla 18, 957 01 Bánovce nad Bebravou
2. Verejná knižnica Mikuláša Kováča, ul. Lazovná 26, 974 01 Banská Bystrica
3. Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov
4. Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava 1
5. Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
6. Miestna knižnica Vrakuňa, Toplianska ulica č. 5, 821 07 Bratislava
7. Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava
8. Kysucká knižnica v Čadci, ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca
9. Oravská knižnica Antona Habovštiaka, S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín
10. Vihorlatská knižnica v Humennom, Námestie slobody 50, 066 01 Humenné
11. Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice
12. Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, 042 61 Košice
13. Liptovská knižnica G. F. Belopotockeho, Štúrova 56, 031 80 Liptovský Mikuláš
14. Mestské centrum kultúry Malacky- knižnica, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky
15. Obecná knižnica Malinovo, Ludvíka Svobodu 11, 900 45 Malinovo
16. Turčianska knižnica v Martine, Divadelná 4619/5, 036 01 Martin
17. Mestská knižnica Dom kultúry v Námestove, Štefánikova 208/7, 029 01
Námestovo
18. Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 902 01 Pezinok
19. Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi, F. Madvu 11, 971 01
Prievidza
20. Mestská knižnica Sliač, Kúpeľná 11, 962 31 Sliač
21. Podduklianska knižnica vo Svidníku, 8. mája 697/55, 089 01 Svidník
22. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín
23. Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Nám. A. H. Škultétyho č. 5,
990 01 Veľký Krtíš
24. Krajská knižnica Ľ. Štúra, Ľ. Štúra 5, 960 01 Zvolen
25. Krajská knižnica Žilina, Antona Bernoláka 47, 011 77 Žilina

Informácia pre knižnice: link na zapisovanie kníh zo zbierky