21.03.2024 9:30- 10:30 hod.

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti Seniori prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Divadelné predstavenie O Štoplíkovi , inšpirované knihou Hany Ponickej pre tri triedy zo Základnej školy Tupolevova realizuje OZ Osmijanko.