03.05.2016 - 05.05.2016

Pobočky Furdekova 1, Prokofievova 5, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Turnianska 10 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Deti petržalských základných škôl budú mať možnosť stretnúť  sa v školách a na pobočkách našej knižnice s našimi hosťami – spisovateľmi a ilustrátormi :

Marta Hlušíková     

4.5.2016- 9,00 hod. Pobočka Dudova 2

4.5.2016- 10,30 hod. Priestory ZŠ Dudova 2

5.5.2016- 8,00 hod. Priestory ZŠ Dudova 2                                                      

Tomáš Janovic

4.5.2016 – 9,00 hod. Pobočka Turnianska 10

4.5.2016 – 10,30 hod. Priesory ZŠ Pankúchova

5.5.2016- 8,30 hod. Pobočka Vavilovova 26

Branislav Jobus

4.5.2016- 9,00 hod. Priestory ZŠ Gessayova

5.5.2016- 8,30 hod. Pobočka Furdekova 1

Barbara Kardošová

4.5.2016- 9,00 hod. Priestory ZŠ Pankúchova

4.5.2016- 14,00 hod. Pobočka Dudova 2

5.5.2016- 8,30 hod. – Priestory ZŠ Turnianska 10

Beata Panáková    

 4.5.2016- 9,00 hod. Pobočka Furdekova 1

4.5.2016- 10,30 hod. Pobočka Furdekova 1                                          

Toňa Revajová      

 4.5.2016- 9,00 hod. Pobočka Prokofievova 5

5.5.2016- 8,30 hod. Priestory ZŠ Tupolevova

Marta Šurinová                                                                              

4.5.2016- 10,30 hod. – Pobočka Dudova 2

5.5.2016 – 8,30 hod. – Pobočka Dudova 2

Martin Kellenberger      

 4.5.2016- 10,30 hod.  – Priestory ZŠ Gessayova                                                                                             

Juraj Martiška

 4.5.2016- 9,00 hod.- ZŠ Turnianska 10

4.5.2016- 10,30 hod. – ZŠ Turnianska 10

Mária Nerádová

 4.5.2016- 13,30 hod. – Pobočka Prokofievova 5

Daniela Olejníková

4.5.2016- 9,00 hod. – Priestory ZŠ Holíčska

5.5.2016 – 9,00 hod. – Priesory ZŠ Holíčska

Barbora Paulovičová

4.5.2016- 13,30 – Priestory ZŠ internátna Vlastenecké námestie

Alena Wagnerová

 3.5.2016- 13,00hod. – Pobočka Turnianska 10

4.5.2016 – 9,00 hod. – Priestory ZŠ Dudova 2

4.5.2016- 10,30 hod. – Pobočka Dudova 2

4.5.2016 – 14,00 hod. – Priestory ZŠ Dudova 2

Miroslav Regitko

 4.5.2016- 10,30 hod. – Pobočka Turnianska 10

4.5.2016- 13,30 hod. Pobočka Turnianska 10

Erik Ondrejička

 4.5.2016- 13,30 – Priestory ZŠ internátna Vlastenecké námestie

Juraj Balogh

 4.5.2016 – 9,00 hod. – Pobočka Prokofievova 5

Martina Matlovičová- Králová

4.5.2016 -10,30 hod. – Pobočka Vavilovova 24

5.5.2016 – 8,30 hod. – Priestory ZŠ Pankúchova

 Vladimír Král

 4.5.2016 -10,30 hod. – Pobočka Vavilovova 24

5.5.2016 – 8,30 hod. – Pobočka Prokofievova 5

 Peter Uchnár

4.5.2016 – 10,00 hod. – Priestory ZŠ Černyševského

4.5.2016 – 13,30 hod. – Pobočka Vavilovova 26

Katarína Slaninková

4.5.2016- 9,00 hod. Priesory ZŠ Pankúchova

4.5.2016- 14,00 hod. Pobočka Dudova 2

5.5.2016- 8,30 hod. – Priestory ZŠ Turnianska 10

Doc. Ing. Arch. Vladimír Malík, ArtD.

4.5.2016 – 9,00 –11,00 hod.  Pobočka Vavilovova 26

Mgr. Art. Boris Šima

4.5.2016- 10,30 – Pobočka Prokofievova 5

Jana Michalová

4.5.2016 – 9,00 – Priesory MŠ Bulíkova