15.02.2023 17,30- 19,00h.

Pobočka Turnianska 10 Pre dospelých turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 FREE WI-FI zóna

KineDok 2022 je medzinárodné filmové podujatie, komunita a jedinečná platforma pre filmové vdelávanie a spôsob alternatívnej distribúcie, spájajúci priaznivcov a tvorcov kreatívnej dokumentaristiky, fungujúci od roku 2014.

Do tohto podujatia sa po tretíkrát zapája aj petržalská knižnica a to premietaním slovenského dokumentárneho filmu Námorník.

Námorník  je film o vzťahu medzi slobodou a sebeckosťou a hľadaní odpovede na otázku: Majú splnené sny na svojom konci vždy trpkú príchuť?