Pre deti

Dramatizácia známej slovenskej rozprávky spojená s rozprávaním o zvieratkách žijúcich v lese. Deti sa zabavia aj s hádankami. MŠ Lietavská