24.04.2019 17,30- 19,00 h.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Sprievodné podujatie k výstave Miléniová Petržalka z cyklu Novodobá Petržalka. Našimi hosťami budú Roman Delikát, Peter Martinko a Michal Milata z o.z. Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy. Prednáška sa uskutoční v pobočke Miestnej knižnice Petržalka na Prokofievova 5.

Témy prednášky spojenej s diskusiou:

Koniec metra v Petržalke.

Doprava počas návštevy pápeža Jána Pavla II.

Vývoj liniek MHD v Petržalke

Električkové návraty do Petržalky

Čo nás čaká v budúcnosti