13.06.2018 17,00- 19,00 hod.

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Prednáška je sprievodným programom výstavy Novodobá Petržalka 1990 – 2000. O zaujímavostiach v Petržalskej doprave spred skoro 30 rokov porozprávajú Peter Martinko a Roman Delikát zo Združenia priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy.