13.11.2018 - 16.11.2018

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 FREE WI-FI zóna

Téma dopravná výchova je veľmi aktuálna, od jari do jesene deti jazdia na bicykloch, kolobežkách, skejtbordoch a je dôležité, aby sa aj oni naučili byť súčasťou premávky. Hravou formou si precvičíme, ako sa treba chovať na cestách a chodníkoch.

Zopakujeme si dopravné značky aj sa zasúťažíme. Pri tejto téme budeme pracovať s nasledujúcimi knihami: Primusová, Hana: Pozor, červená,  Dittelová, Gabriela: Dopravné značky pre žiakov a žiačky, Žižková, Pavla: Hravé aktivity s dopravnou výchovou, Dopravná výchova pre ZŠ

Podujatie pre ZŠ Turnianska 10