12.09.2022 - 28.09.2022

Pobočka Furdekova 1 Pre deti furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 53 24 FREE WI-FI zóna

Téma dopravná výchova je veľmi aktuálna, od jari do jesene deti jazdia na bicykloch, kolobežkách, skejtbordoch a je dôležité, aby sa aj oni naučili byť súčasťou premávky. Hravou formou si precvičíme, ako sa treba chovať na cestách a chodníkoch.

Charakteristika: Podujatie pre deti MŠ o dopravných značkách, prostriedkoch a základných predpisoch pre chodcov. Prečítame si niekoľko príbehov z knihy Pozor, červená!  od H. Primusovej a názorne si vyskúšame, ako by to malo fungovať v jednotlivých situáciách.

Cieľ: Bezpečnosť detí na ceste, aj mimo nej.

Trvanie: 40 min.

Podujatie pre súkromnú francúzsku škôlku v Petržalke