24.05.2023 9.00- 10,00 hod.

Pobočka Furdekova 1 Pre deti furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Téma dopravná výchova je veľmi aktuálna, od jari do jesene deti jazdia na bicykloch, kolobežkách, skejtbordoch a je dôležité, aby sa aj oni naučili byť súčasťou premávky. Hravou formou si precvičíme, ako sa treba chovať na cestách a chodníkoch.

Charakteristika: Podujatie pre 1. stupeň ZŠ o dopravných značkách, prostriedkoch a základných predpisoch pre chodcov. Prečítame si úryvky príbehu z knihy Dopravné rozpávky od D. Hlavatej. Názorne si vyskúšame, ako by to malo fungovať v jednotlivých situáciách. Potrápime si hlavičky hádankami a lúštením dopravnej krížovky.

Cieľ: Bezpečnosť detí na ceste, aj mimo nej.

Trvanie: 40 min.

Podujatie pre ZŠ Pankúchova