20.06.2023 - 30.06.2023

Pobočky Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vyšehradská 27 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 53 24 FREE WI-FI zóna
Petržalka v týchto dňoch aktualizuje svoj KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB do roku 2028.
Po prvýkrát do jeho prípravy zapája participatívne aj verejnosť. Naša knižnica je miestom, kde sa denno denne pohybujú ľudia a preto sme boli oslovení do pomoci pri zbere dotazníkov, ktoré budú poskytovať cenné dáta pri vzniku aktualizácie Komunitného plánu.
Mestská časť zbiera dáta dvoma spôsobmi a to tlačeným dotazníkom, ktorý bude distribuovaný na pobočky vo štvrtok predobedom a prostredníctvom anonymného online dotazníka. https://komunita.petrzalka.sk/
Čo je komunitný plán?
Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) je dôležitý strategický dokument, ktorý musí vypracovať a pravidelne aktualizovať každá obec, Petržalku nevynímajúc. KPSS totiž odpovedá na otázku, v akom počte a aké nové sociálne služby treba vytvoriť a ktoré existujúce skvalitniť na území mestskej časti pre jej lepšie fungovanie – v prípade Petržalky aj na úrovni hlavného mesta.
Primárnym zámerom KPSS bude pretvorenie ponuky sociálnych služieb tak, aby zodpovedala potrebám dotknutých skupín komunít- seniorov, detí, mladých ľudí a rodín v ohrození, ľudí so zdravotným znevýhodnením a ľudí bez domova.
Zber dát sa bude uskutočňovať od 20. do 30. júna 2023.
Tlačenú verziu dotazníka môžete vyplniť na všetkých pobočkách petržalskej knižnice. Respondent môže na záver dotazníka uviesť svoju e-mailovú adresu, ale môže dotazník vyplniť aj anonymne.
Viac o tom, čo všetko by mal dobrý komunitný plán riešiť v najľudnatejšej mestskej časti, sa respondenti a občania Petržalky dozvedia v rozhovore najnovšieho vydania novín Naša Petržalka na str. 14 – 15.