01.04.2017 - 15.04.2017

Pobočky Prokofievova 5, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Turnianska 10, Rovniankova 3 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Dvojtýždeň od 1. apríla do 15. apríla 2017 sa bude niesť v znamení kníh plných bizarností. Kníh, ktoré nás rozosmievali, nad ktorými sme krútili hlavami či sú už po dlhšej dobe a s odstupom času iba úsmevným ohliadnutím sa nad časmi nedávno minulými.