15.05.2018 10,30- 11,30 hod.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Zábavné podujatie pre deti má za cieľ hravou súťažnou formou priblížiť deťom jednotlivé krajiny Európskej únie a známe aj menej známe informácie o nich. Krajiny spoznávame prostredníctvom známych osobností, stavieb, jedál či iných atribútov, ktoré sú pre jednotlivé krajiny typické.  Nie každý totiž vie, že napr. autorom známej rozprávky o srnčekovi Bambim je rakúsky spisovateľ Felix Salten alebo že švédske deti dostali najlepšiu a najkrajšiu učebnicu zemepisu alebo aj histórie z pera spisovateľky Selmy Lagerlofovej, keď pre ne napísala Zázračnú cestu Nilsa Holgerssona s divými husami po Švédsku. Pre deti vytvorili naši knihovníci vedomostnú hru, v ktorej musia prejaviť kolektívneho ducha a naučia sa aj pracovať a vyhľadávať informácie v knihách . ZŠ Felix