17.09.2019 - 19.09.2019

Pobočka Dudova 2 dudova2@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 18 28 FREE WI-FI zóna

Naša knižnica sa aktívne zúčastní Európskeho týždňa mobility, ktorý sa uskutoční od 16. do 20. septembra 2019 dvoma aktivitami.

Utorok 17.9.2019 – 14,00- stretnutie s jednou- dvoma triedami tretiakov štvrtákov ( ŠKD), v prípade pekného počasia pred školou, v prípade nepriaznivého počasia v knižnici, alebo vo vestibule školy.

Téma: Aké dopravné a iné obmedzenia vnímate v priestore pred a v okolí vašej školy, Ako vás obmedzujú? Aké návrhy na riešenie by ste mali ?

Budeme si čítať z kníh o dopravných prostriedkoch, vytvoríme malú improvizovanú čitáreň z kníh na túto tému, súčasťou čitárne môžu byť aj papiere, farbičky, vytlačíme si niekoľko obrázkov školy z Google maps, do ktorých deti môžu kresliť svoje nápady a riešenia.

Realizácia:  Viera Némethová, Michaela Chandogová

 

Štvrtok 19.9.2019  o 9,30- podujatie s MŠ Krtko , v prípade pekného počasia pred školou, v prípade nepriaznivého počasia v knižnici, alebo vo vestibule školy.

Téma: modelová hra- zásady prechádzania cez cestu ( sami, s dospelým, so zvieratkom, poznávanie dopravných značiek ). Použijeme semafór,autička a staneme sa chvíľu chodcami a na chvíľu vodičmi. Vyrobíme si prechod pre chodcov a naučíme sa ho používať.  Budeme si čítať z kníh o dopravných prostriedkoch a z knihy Jozefa Pavloviča Bračekovci- mravčekovci príbeh o vretenici, ktorú si mravce pomýlili s diaľnicou.

Realizácia: Michaela Chandogová, Mikuláš Baňák