18.02.2019 - 22.02.2019

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Tento týždeň sa nesie na pobočke Turnianska v znamení fašiangových tradícií, rozprávame o fašiangových  zvykoch u nás aj v Európe (napr. o benátskych maskách), čítame rozprávku Ježibaba Eulália a karneval, pozeráme krátke video a deti si vyrobia pekné fašiangové škrabošky.