03.10.2022 - 21.06.2023

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti Pre mládež daniela.schmidtova27@gmail.com | 0903/346 896

Jediný filatelistický krúžok pre deti a mládež v Bratislave Mladfila, pod vedením pani Daniely Schmidtovej pozýva do svojho kolektívu s bohatou a úspešnou činnosťou.

Krúžok mladých filatelistov zameraný na získavanie, triedenie a výmenu známok. Filatelisti sa učia pod vedením skúsenej filatelistky Mgr. Daniely Schmidtovej základom filatelie a učia sa veľa aj o krajinách z ktorých známky pochádzajú o technikách, ktorými sa známky tlačia, základných motívoch a tvorcoch známok. Mladí filatelisti pracujúci v  krúžku dosiahli aj mnohé významné slovenské filatelistické ocenenia. Výstavy filatelistických exponátov robíme každý rok aj na niektorej z pobočiek našej knižnice.

Cieľom projektu je inšpirovať deti a mladých ľudí k učeniu a povzbudzovať ich k vytrvalosti, trpezlivosti, cieľavedomosti a precíznosti.

Krúžok sa stretáva raz týždenne v pondelok v priestoroch pobočky. Vyhľadávanie informácií podľa témy známok, vzájomná výmena známok. Vedúca krúžku pani Schmidtová učí deti základným filatelistickým pojmom, spoločne sa pripravujú na každoročnú  slovenskú filatelistickú olympiádu.

Cieľová skupina: Deti a študenti od 6 do 21 rokov.

Termíny a spôsob dojednania stretnutí: prihlásiť sa dá kedykoľvek priamo na pobočke alebo prísť na pondelkové alebo stredňajšie stretnutie, ktoré začína o 16,00, resp. 17,00 hod. Môžte sa   sa obrátiť aj na vedúcu krúžku pani Schmidtovú na tel. č. : 0903/346 896